Contact Us Form

Bangkok Komatsu Sales Co., Ltd.

28/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 663 2666
แฟกซ์: 02 663 2566

แผนที่

ศูนย์เครือข่ายให้บริการสนับสนุน 77 จังหวัดทั่วไทย

ณ ปัจจุบัน เรามีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวม 23 สาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส 130 ทีม และมีช่างที่มากประสบการณ์กว่า 200 คน นอกจากนี้ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิม โดยมีการพัฒนาศูนย์บริการสาขาจำนวน 10 สาขา ให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศแล้ว

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

Affiliate Contact Information

  • logo-siammotor
  • logo-bkc
  • logo-bkf