ศูนย์เครือข่ายให้บริการสนับสนุน 77 จังหวัดทั่วไทย

ณ ปัจจุบัน เรามีศูนย์บริการและศูนย์บริการสาขารวม 23 สาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส 130 ทีม และมีช่างที่มากประสบการณ์กว่า 200 คน นอกจากนี้ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายให้ดีกว่าเดิม โดยมีการพัฒนาศูนย์บริการสาขาจำนวน 10 สาขา ให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศแล้ว

Central

 • BKK Head Office
 • Saraburi
 • Ratchaburi
 • Prachuabkhirikhan
 • Rayong
 • Sakaeo
 • Chonburi

Northern

 • Lampang
 • Phitsanuloke
 • Nakhonsawan
 • Chiangmai
 • Chiangrai

Northeastern

 • Khonkaen
 • Nakhonratchasima
 • Udonthani
 • Surin
 • Ubonratchathani

Southern

 • Thungsong
 • Suratthani
 • Hatyai
 • Phuket

Service Hotline

เราพร้อมให้บริการ เพื่อที่จะแน่ใจว่าเครื่องจักรของลูกค้าจะไม่หยุดทำงาน ทางบริษัทจึงจัดให้มี Hotline เพื่อให้เป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าจะสะดวกในการติดต่อเข้ารับบริการกับทางบริษัท

Center Hotline : 02-663-2666

เพื่อคุณ เพื่อเรา

หนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และมีความยั่งยืน คือการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องจักรกล โดยบางกอกโคมัตสุเซลส์ได้จัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษา และการขับเครื่องจักรสำหรับพนักงานขับเครื่องจักรของลูกค้า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการขับและการใช้เครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

เราจะก้าวไปด้วยกัน

การก้าวไปด้วยกันนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ บางกอกโคมัตสุเซลส์จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทุกขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักร การแก้ไข ปรับปรุง ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถ “สร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น” “เพิ่มรายได้” และ “ลดต้นทุน” เพื่อความสำเร็จในระดับสูงสุดของธุรกิจคุณ

Academy (Driving Instructor)

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้จัดให้มี หน่วยงานด้านวิชาการขึ้น เพื่องานสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ ตลอดไปถึงลูกค้า ผู้ใช้เครื่องจักร โคมัตสุด้วย รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมที่เราได้จัดขึ้นอย่างกว้างขวาง ด้วยความตระหนักว่า ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะทำให้เกิดการปฏิบัติและการทำงานที่ถูกต้อง เรามีความคาดหวังว่า ถ้าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ มีความรู้อย่างกว้างขวางในสินค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้บุคคลเหล่านั้น สามารถทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสนับสนุนในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก

Komtrax Training

ทางบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด มีการจัดอบรมลูกค้าในการใช้ระบบ Komtrax ผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค แท็บเล็ท รวมถึงสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบ Komtrax มาบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างถูกวิธี เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด