WA380-3

Serial : C10733

Komatsu Genuine Parts Hotline :

02-663-2552
02-663-2557

Inquiry

EN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostr Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

รุ่นเครื่องจักร : WA380-3ประเภทเครื่องจักร : รถขุดไฮโดรลิคแหล่งกำหนดเครื่องจักร : สาขา อุดรธานี
หมายเลขเครื่องจักร : C10733ปีที่ผลิต : 2013ชั่วโมงการทำงาน : 2075
ข้อเสนอพิเศษรายละเอียดเครื่องจักร
การรับประกัน7 ชิ้นส่วนหลัก
  1. เครื่องยนต์
  2. ปั๊มไฮโดรลิค
  3. มอเตอร์ตัวเดิน
  4. สวิงแมชชีนเนอรี่และมอเตอร์สวิง
  5. จุดหมุนกึ่งกลาง
  6. กระบอกไฮโดรลิค
  7. คอนโทรลวาล์ว
ระยะเวลาการรับประกัน2 ปี หรือ 7,000 ชม.นับต่อจากชั่วโมงจริง แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
การบำรุงรักษาตามระยะเวลาทุก 500 ชม. ภายใน 2 ปี หรือ 7,000 ชม.นับต่อจากชั่วโมงจริง แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนจำนวนอะไหล่
ที่ใช้ต่อครั้ง
ชั่วโมงการทำงาน (x10)จำนวนครั้งจำนวนอะไหล่
ที่ใช้ทั้งหมด
510152025303540455055606570
ไส้กรองไส้กรองน้ำมันเครื่อง1 ชิ้น1414 ชิ้น
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก1 ชิ้น77 ชิ้น
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเสริม1 ชิ้น1414 ชิ้น
ไส้กรองไฮโดรลิค1 ชิ้น77 ชิ้น
โอริง1 ชิ้น77 ชิ้น
กรองหายใจที่ฝาถังไฮโดรลิค1 ชิ้น1414 ชิ้น
น้ำมันและน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง23.1 ลิตร14323.4 ลิตร
น้ำมันหล่อลื่นไฟนอลไดร์ฟ7.6 ลิตร322.8 ลิตร
น้ำมันหล่อลื่นสวิงแมชชีนเนอรี่6.5 ลิตร745.5 ลิตร
รายละเอียดการปรับสภาพเครื่องจักร
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ (น้ำมันโคมัตสุแท้)
น้ำมันเครื่อง23.1 ลิตร
น้ำมันไฮโดรลิค135 ลิตร
น้ำมันล่อลื่นไฟนอลไดร์ฟ7.6 ลิตร
น้ำยาหล่อเย็นหน้าหม้อน้ำ23.1 ลิตร
เปลี่ยนไส้กรองใหม่ (ไส้กรองโคมัตสุแท้)
ไส้กรองน้ำมันเครื่องใหม่
ไส้กรองไฮโดรลิคใหม่
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่
กรองอากาศใหม่
รายละเอียดอื่น
สายพานเครื่องยนต์ปรับสภาพใหม่
สายพานแอร์ใหม่
สลักบุ้งกี๋เปลี่ยนใหม่ 4 ชิ้น
ปลอกสลักบุ้งกี๋ปรับสภาพใหม่
ฟัน และ ใบตัดด้านข้างเปลี่ยนใหม่ (ฟัน 5 ชิ้น,ใบข้าง 2 ชิ้น)
ช่วงล่าง
ซีลยางกระจกบานหน้า
แผ่นกันลื่น
แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ 2 ลูก
ทำสีใหม่
รายการปรับปรุงอื่น