WA380-3

Serial :C10733

EN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostr Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Komatsu Genuine Parts Hotline :

02-663-2552
02-663-2557

Inquiry

รุ่นเครื่องจักร : WA380-3 ประเภทเครื่องจักร : รถขุดไฮโดรลิค แหล่งกำหนดเครื่องจักร : สาขา อุดรธานี
หมายเลขเครื่องจักร : C10733 ปีที่ผลิต : 2013 ชั่วโมงการทำงาน : 2075
ข้อเสนอพิเศษ รายละเอียดเครื่องจักร
การรับประกัน 7 ชิ้นส่วนหลัก
  1. เครื่องยนต์
  2. ปั๊มไฮโดรลิค
  3. มอเตอร์ตัวเดิน
  4. สวิงแมชชีนเนอรี่และมอเตอร์สวิง
  5. จุดหมุนกึ่งกลาง
  6. กระบอกไฮโดรลิค
  7. คอนโทรลวาล์ว
ระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี หรือ 7,000 ชม.นับต่อจากชั่วโมงจริง แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
การบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทุก 500 ชม. ภายใน 2 ปี หรือ 7,000 ชม.นับต่อจากชั่วโมงจริง แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน จำนวนอะไหล่
ที่ใช้ต่อครั้ง
ชั่วโมงการทำงาน (x10) จำนวนครั้ง จำนวนอะไหล่
ที่ใช้ทั้งหมด
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
ไส้กรอง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น 14 14 ชิ้น
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก 1 ชิ้น 7 7 ชิ้น
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเสริม 1 ชิ้น 7 7 ชิ้น
ไส้กรองไฮโดรลิค 1 ชิ้น 7 7 ชิ้น
โอริง 1 ชิ้น 7 7 ชิ้น
กรองหายใจที่ฝาถังไฮโดรลิค 1 ชิ้น 14 14 ชิ้น
น้ำมันและน้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง 23.1 ลิตร 14 323.40 ลิตร
น้ำมันหล่อลื่นไฟนอลไดร์ฟ 7.6 ลิตร 3 22.80 ลิตร
น้ำมันหล่อลื่นสวิงแมชชีนเนอรี่ 6.5 ลิตร 7 45.50 ลิตร
รายละเอียดการปรับสภาพเครื่องจักร
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ (น้ำมันโคมัตสุแท้)
น้ำมันเครื่อง 23.1 ลิตร
น้ำมันไฮโดรลิค 135 ลิตร
น้ำมันล่อลื่นไฟนอลไดร์ฟ 7.6 ลิตร
น้ำยาหล่อเย็นหน้าหม้อน้ำ 23.1 ลิตร
เปลี่ยนไส้กรองใหม่ (ไส้กรองโคมัตสุแท้)
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ใหม่
ไส้กรองไฮโดรลิค ใหม่
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่
กรองอากาศ ใหม่
รายละเอียดอื่น
สายพานเครื่องยนต์ ปรับสภาพใหม่
สายพานแอร์ ใหม่
สลักบุ้งกี๋ เปลี่ยนใหม่ 4 ชิ้น
ปลอกสลักบุ้งกี๋ ปรับสภาพใหม่
ฟัน และ ใบตัดด้านข้าง เปลี่ยนใหม่ (ฟัน 5 ชิ้น,ใบข้าง 2 ชิ้น)
ช่วงล่าง
ซีลยางกระจกบานหน้า
แผ่นกันลื่น
แบตเตอรี่ เปลี่ยนใหม่ 2 ลูก
ทำสี ใหม่
รายการปรับปรุงอื่น