มั่นใจ เลือกใช้อะไหล่แท้โคมัตสุ

การเลือกใช้อะไหล่แท้โคมัตสุ นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน ยังช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมได้มากกว่า นอกจากนี้ ที่บางกอกโคมัตสุเซลส์ยังมีอะไหล่พร้อมให้บริการ ด้วยการสำรองอะไหล่อย่างครบครัน ณ คลังอะไหล่ทั้งที่สำนักงานใหญ่และศูนย์สาขาซึ่งมีอะไหล่สำรองกว่า 10,000 รายการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักรของลูกค้าจะไม่ต้องหยุดทำงาน

  • AirFilterAir Filter
  • OilFilter1Oil Filter
  • FuelFilter1Fuel Filter
  • HydraulicOilFilter1Hydraulic Filter
  • Hose-BoomHose
  • Track LinkUndercarriage
  • Hydraulic BreakerHydraulic Breaker
  • Grease1Grease
  • BucketBucket
  • ToothTooth