Mini Excavator

รถขุดตักขนาดเล็ก (Mini Excavator) หรือรถขุดตักรัศมีวงแคบ (Minimal Swing Radius Excavator) หมายถึงรถขุดตักที่มีโครงสร้างส่วนประกอบช่วงบนและส่วนแกว่งอยู่ภายในรัศมี 120% ของความกว้างส่วนล่างของตัวรถ