Motor Grader

เครื่องจักรสำหรับตัดผิวถนนหรือเกลี่ยพื้นผิวด้านหน้าให้เรียบด้วยการกวาดใบมีดกว้างไปบนพื้นถนน นอกจากนี้ยังใช้สำหรับผสมและกระจายวัตถุต่างๆ ในพื้นดินเพื่อเตรียมดินให้มีความมั่นคงก่อนทำการปูถนน