ส่งมอบคุณภาพเหนือความคาดหมาย

เพราะคุณภาพของเครื่องจักรคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจบางกอกโคมัตสุเซลส์จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างละเอียดทุกส่วนประกอบ เพื่อให้เครื่องจักรเป็นดั่งหัวใจ ที่สูบฉีดทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรสร้างความสำเร็จที่เหนือความคาดหมาย รวมถึงการรักษามาตรฐาน และคุณภาพของอะไหล่แท้โคมัตสุให้คงความเป็นที่หนึ่งในระดับโลก นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรและความปลอดภัย ของลูกค้าและผู้ขับขี่เครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยไม่ละเลย ที่จะใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่หล่อหลอมความเป็นสังคมโลกให้น่าอยู่ทั้งในวันนี้ และอนาคตอย่างยั่งยืน

คุณภาพของเรา

บริษัทโคมัตสุก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2464 ณ เมืองโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น และได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก

โคมัตสุมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องจักรกลหนักที่พัฒนาภายใต้แนวคิดการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ด้วยมาตรฐานการผลิตระบบสากล บนความร่วมมือของทีมงานจากทั่วโลก ตัวแทนจำหน่าย และผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเพื่อที่จะเป็นผู้นำในตลาดโลกในยุคแห่งการแข่งขันไร้ขีดจำกัด

โคมัตสุยังนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่มีพื้นฐานจากการทำวิจัยและการพัฒนาสำหรับเครื่องจักรกลหนักด้วยตนเองและผลิตภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพัฒนาและฝ่ายผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรจะมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม คุ้มค่า ทนทาน และเหมาะสมกับทุกสภาพงาน