มากกว่าคำสัญญา
แต่เรากล้ารับประกัน

เพราะเราเข้าใจคุณ บางกอกโคมัตสุเซลส์จึงทำการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน ก่อนส่งมอบเครื่องจักรให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรทุกคันได้มาตรฐานโคมัตสุ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม Worry Free เพื่อให้ลูกค้าหมดกังวล และมีความไว้วางใจตลอดอายุการใช้งานว่าเครื่องจักรจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วย B-Connect Warranty ที่ขยายระยะเวลาการรับประกันจากปกติ 1 ปี หรือ 2,500 ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร* เป็นการรับประกันโดยโคมัตสุครอบคลุมเพิ่มเติมใน 7 ชิ้นส่วนหลักของเครื่องจักร ซึ่งการรับประกันนี้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งด้านค่าแรงและค่าพาหนะในการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ค่าอะไหล่ในการบำรุงรักษา และค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในการบำรุงรักษา

* แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ภายใต้เงื่อนไขว่าเครื่องจักรต้องอยู่ภายใต้การดูแลเครื่องจักรตามระยะเวลา (PM) จากทางบริษัทและใช้อะไหล่แท้โคมัตสุเท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

B-Connect warranty คิอการขยายการรับประกันจากปกติ 1 ปี หรือ 2,500 ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) เป็นการ ขยายการรับประกันเพิ่มเฉพาะ 7 ชิ้นส่วนหลักของเครื่องจักรเป็นระยะ 4 ปี หรือ 8,000ชั่วโมง การทำงานของเครื่องจักร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) ภายใต้เงือนไขต้องใช้อะไหล่แท้โคมัตสุเท่านั้น

  1. กระบอกไฮดรอลิค
  2. เครื่องยนต์
  3. ไฟนอลไดร์ฟ
  4. ปั๊มไฮดรอลิค
  5. จุดหมุนกึ่งกลาง
  6. มอเตอร์สวิง
  7. คอนโทรลวาล์ว

เคียงข้างเพื่อความสำเร็จด้วยบริการมาตรฐานสากล

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากลของกลุ่มบริษัทโคมัตสุและเพื่อตอบสนองงานด้านการให้บริการตรวจเช็คเครื่องจักรตามระยะเวลา (Periodic Maintenance – PM) บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยงานบริการพิเศษที่เรียกว่า “PM TEAM” ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับผิดชอบงานด้านการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาที่เป็นไปตามมาตรฐานโคมัตสุทั่วโลก

B-Connect Warranty (Premium Used)

สำหรับเครื่องจักรมือสองสภาพเยี่ยมที่นำเข้าทุกคันจะได้รับการตรวจเช็คสภาพทุกขั้นตอน พร้อมใช้อะไหล่แท้โคมัตสุในการบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานของโคมัตสุทั่วโลก ก่อนนำไปติดตั้งระบบ KOMTRAX พร้อมทั้งขยายการรับประกันเครื่องจักรเพิ่มเติมจากปกติ*

* เฉพาะรุ่น PC200-8 โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงานคุณภาพเพื่อที่สุดแห่งความสำเร็จ

มั่นใจได้ในทีมงานผู้ให้บริการที่จะได้รับการพัฒนาและต่อยอดความเชี่ยวชาญอย่างไม่หยุดนิ่งผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความเป็นมืออาชีพถ่ายทอดเป็นงานบริการที่เป็นเลิศ บางกอกโคมัตสุเซลส์ยังให้ความสำคัญในการฝึกอบรมวิศวกรเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรใหม่ๆ โดยวิทยากรของโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อการทำงานของเครื่องจักรกลภายใต้การทำงานในสภาวะต่างๆ

PM Contract

เราพร้อมดูแลเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่าย เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานกับการทำ “PM Retention”

PM Retention คือการต่ออายุการทำ PM ในกรณีที่ระยะเวลาการทำ PM เก่าสิ้นสุดลง เหตุใดที่ท่านต้องทำ PM Retention

ในช่วงระยะเวลาที่ท่านใช้เครื่องจักรภายใต้เงื่อนไข B-Connect warranty เครื่องจักรของท่านก็จะได้รับการดูแลตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีส่วนที่บกพร่องก็สามารถทำการแก้ไขได้ในทันที เป็นการลดอัตราเสี่ยง และลดความเสียหาย อีกทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องจักรของท่านต้องจอด (Break Down) เพื่อรอการซ่อมเป็นระยะเวลานาน

ด้วยเหตุดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงได้ออกแบบตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่หมดระยะรับประกันขึ้นเพื่อให้การบำรุงรักษามีความต่อเนื่อง โดยช่างผู้ชำนาญเฉพาะด้าน และรู้ประวัติเครื่องจักรของท่านเป็นอย่างดี ผลที่ได้รับคือ เครื่องจักรของท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ เพราะได้รับการดูแลตรวจสภาพอย่างเป็นประจำ หากพบความเสียหาย ก็สามารถแก้ไขก่อนที่จะลุกลามส่งผลให้ชิ้นส่วนหลักเสียหาย ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายคราวละมากๆ ลงได้

Overhaul

Overhaul Service

Overhaul คือ โปรแกรมปรับสภาพเครื่องยนต์ใหม่สำหรับเครื่องจักรโคมัตสุโคมัตสุแนะนำให้มีการปรับสภาพเครื่องยนต์ เมื่อถึงชั่วโมงการทำงานครบ 12,000 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องจักร, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และอะไหล่สิ้นเปลือง เพื่อป้องกันการชำรุดจนต้องหยุดทำงาน (Break down) ซึ่งจะทำให้สูญเสียรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

Overhaul Promotion

โปรโมชั่น Overhaul รวมไส้กรองอากาศ, การทำ PM, และขยายระยะเวลารับประกัน

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อที่ 026632666 ต่อ 2489

Standby Parts

เราคือผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แท้สินค้าโคมัตสุที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า 50 ปี ความเชื่อมั่นและยึดถือในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ลูกค้ามีให้เรานั้นได้ถูกนำมาเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมีมีการพัฒนาระบบงานจัดซื้อและการสำรองอะไหล่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายที่ทันสมั ยและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศสามารถตรวจสอบอะไหล่ รวมไปถึงสั่งซื้อให้ทันความต้องการ ด้วยบริการสั่งอะไหล่ด่วนแบบ Emergency air flightนอกจากนี้เรายังมีคลังเก็บอะไหล่ ที่ใหญ่ที่สุดด้วยพื้นที่ถึง 5,000 ตารางเมตร จัดเก็บอะไหล่กว่า 200,000 รายการ ที่พร้อมจัดส่งเพื่อให้บริการลูกค้าได้ทั้วประเทศ ทั้งการส่งตรง และการสั่งซื้อผ่านระบบคลังอะไหล่สาขาที่ให้บริการแล้วทั่วประเทศ